ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

W zakresie gospodarki ściekowej:

1. Projektantów w zakresie projektowania urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych dla małych gospodarstw domowych, dla inwestorów indywidualnych i inwestorów zdefiniowanych oraz samorządowych - przydomowe oczyszczalnie ścieków, separatory tłuszczu, przepompownie ścieków oraz systemy odprowadzania wody po ściekowej do wód powierzchniowych, cieków wodnych i do gruntu.

2. Projektantów w zakresie projektowania komunalnych oczyszczalni ścieków powyżej 150 RLM. Gospodarka osadowa (np. dehydratory), technologia oczyszczania (np. podczyszczanie mechaniczne, dmuchawy, aeratory, sterowniki itp.).

3. Firmy instalacyjne wykonujące zlecenia inwestorów indywidualnych oraz zlecenia inwestorów samorządowych, będące głównymi Wykonawcami tych inwestycji.