Postaw na ekologię i ochronę środowiska naturalnego, zacznij od własnego otoczenia i domu. Możesz to zrobić zamieniając stare i nieekologiczne szambo na przydomową oczyszczalnię ścieków.
Biologiczna oczyszczalnia ścieków to nie tylko ekologia, ale także mniejsze koszty eksploatacji w porównaniu ze zbiornikiem bezodpływowym (szambem), brak przykrych zapachów i częstych wizyt wozu asenizacyjnego. 
Jest wiele zalet użytkowania oczyszczalni ścieków – oczyszczalnia biologiczna to również prosta eksploatacja, wieloletnia trwałość, bezawaryjność, estetyka i wygoda.

 

Zaopatrzenie ludności w wodę wiąże się nierozerwalnie z wytwarzaniem i odprowadzaniem ścieków, a ochrona wód powierzchniowych i podziemnych – to przede wszystkim oczyszczanie ścieków. Zgodnie z prawem obowiązującym w ochronie środowiska, oczyszczanie ścieków należy do tego kto je wytworzył. W gospodarstwie domowym obowiązek taki spoczywa na właścicielu (użytkowniku). We wspólnocie gminnej obowiązek oczyszczania ścieków komunalnych spoczywa na gminie i stanowi jej zadanie własne.

Problem zanieczyszczenia środowiska, w tym wodnego, nie dotyczy wyłącznie dużych miast, ale również małych miejscowości i wsi. Te obszary są i długo jeszcze będą nieskanalizowane, ponieważ charakteryzują się m.in. rozproszoną zabudową. Zagrożeniem, nie tylko dla środowiska wodnego, są występujące na tych terenach dzikie wysypiska śmieci, niezabezpieczone zbiorniki bezodpływowe, szamba oraz ścieki bytowe znajdujące zazwyczaj swoje ujście w korytach płynących wód powierzchniowych, rowach melioracyjnych itp.

Posiadamy rozwiązania zarówno dla osób prywatnych, jak również dla inwestorów zdefiniowanych, gmin. Budową zajmujemy się od początku do końca, tworząc funkcjonalne systemy oczyszczania i odprowadzania ścieków, łatwe w utrzymaniu, a przy tym spełniające wszelkie oczekiwania ich użytkowników.

❁ opracujemy program funkcjonalno-użytkowy
❁ wykonamy kosztorys inwestorski
❁ wykonamy dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem budowy w starostwie (zrzut ścieków do 5 m³/d)
❁ wykonamy operat wodnoprawny przy staraniu się o uzyskanie pozwoleniu na budowę
❁ wykonamy instalację oczyszczalni
❁ wykonamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 wykonamy serwis eksploatacyjny z zastosowaniem specjalistycznych biopreparatów, również w formie dozowania cyklicznego

 

Nasi partnerzy:

 

 

 

 

 

 

 Kingspan Klargester to producent przydomowych oczyszczalni, który od ponad 60 lat jest światowym liderem wśród producentów rozwiązań w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Oferujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków, które idealnie sprawdzą się w gospodarstwach bez dostępu do kanalizacji miejskiej. Nasze przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków w pełni spełniają wymogi dotyczące efektywności energetycznej oraz emisji dwutlenku węgla.