POWDERWAY

biopreparat do kompleksowego oczyszczania w oczyszczalniach i szambach (na 12 miesięcy stosowania)
opakowanie - 1,2 kg (12 x 100 g)

 

129,00 PLN brutto
+ koszt dostawy

Zalety:
  - bezpieczny w użyciu
  - pomaga i przyspiesza biodegradację tłuszczu i ścieków w kanalizacji, szambach i separatorach tłuszczu
  - wspomaga aktywność mikroorganizmów w komorze bioreaktora oczyszczalni
  - eliminuje przykre zapachy
  - powinien być stosowany do bieżącej obsługi lub przy starcie pracy oczyszczalni/szamba
  - redukuje częstotliwości czyszczenia i opróżniania zbiornika
  - zabezpiecza przed korozją elementy stalowe w instalacji
  - rozpuszczalne w wodzie dawki ułatwiają zastosowanie
  - przyczynia się do przestrzegania przepisów dotyczących jakości oczyszczania ścieków i samej ekologii

Dawkowanie:
OCZYSZCZALNIE I ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (szamba):
  - rodzina 3-4 osobowa (zbiornik do 3 m³) - 1 dawka (100 g) raz na miesiąc
  - oczyszczalnie osiedlowe:

        ·     poniżej 100 osób/dzień - 1 dawka (100 g) co 2 tygodnie
        ·     100 do 200 osób/dzień - 2 dawki (200 g) co 2 tygodnie 
        ·     200 do 300 osób/dzień  - 3 dawki (300 g) co 2 tygodnie 
        ·     powyżej 300 osób/dzień - 4 dawki (400 g)  co 2 tygodnie

DUŻE SEPARATORY TŁUSZCZU: 
  -  powyżej 250 posiłków /dobę - 2 dawki (200 g) co 2 tygodnie + 0,2 ml/posiłek/dzień LIPIDWAY

Sposób użycia:
OCZYSZCZALNIE I ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (szamba):

W czasie kontynuacji procesu oczyszczania wrzucaj 1 dawkę (bez otwierania) co 2-4 tygodnie do najwyżej położonej toalety i po 10 minutach spuść wodę.
Na początek zapełniania zbiornika lub po opróżnieniu, zastosuj podwójną dawkę.
W celu uzyskania lepszych efektów, użyj ACTIWAY przed POWDERWAY. Zastosuj podczas ograniczonego użycia toalety.

DUŻE SEPARATORY TŁUSZCZU:
Rozpuść kilka dawek POWDERWAY w wiadrze z ciepłą wodą, wymieszaj i wlej do toalety położonej najdalej od separatora. Nie używaj żadnych środków bakteriobójczych 2 godz. przed lub 2 godz. po zastosowaniu produktu.

Bezpieczeństwo i przechowywanie: 
Preparat należy trzymać w miejscu ograniczającym dostęp dzieciom, przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i zacienionym miejscu.
W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast czystą wodą i skontaktować się z pomocą medyczną. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza.

Karta produktu dostępna na życzenie

Produkt posiada certyfikat ECOLABEL UE