Zapraszamy do zapoznania sie z bogatą ofertą firmy Interscience.

Cały proces od pobrania próbki po analizę mikrobiologiczna może wyglądać następująco:

1. Pobranie próbki i umieszczenie w worku z filtrem BagPage

2. Przygotowanie zawiesiny poczatkowej: po zważeniu próbki dilutorem DiluFlow, urządzenie automatycznie doda odpowiednia ilość rozcieńczalnika

3. Homogenizacja próbki przy użyciu BagMixer

4. Organizacja próbek: zamykanie worków przy uzyciu klipsów BagClip i przechowywanie w statywach BagRack

5. Pipetowanie (BagPipet) przefiltrowanej próbki

6. Dozowanie pożywek przy uzyciu pompy FlexiPump

7. Posiew automatyczny za pomocą easySpiral Dilute

8. Liczenie kolonii np. automatycznie dzięki Scan