WITAMY NA NASZEJ STRONIE


Ochrona środowiska naturalnego, w tym ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona powietrza przed nadmiernym zanieczyszczaniem, jak również ochrona zwierząt, ptaków, drzew i roślin,  w świadomości współczesnego człowieka staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Wszyscy, świadomie lub podświadomie, bierzemy udział w jego ochronie. Jedni świadomie, będąc bezpośrednio zaangażowani w naukę, wprowadzają innowacyjne technologie do wytwarzania i eksploatacji dóbr materialnych i niematerialnych, z których wszyscy, wcześniej czy później, korzystamy czy korzystać będziemy. Inni, jak np. Proekologiczne Instalacje Bios&Tech, wprowadzają te technologie w życie. Ten trend czy „modę” na ekologię traktujemy wobec naszych potencjalnych Klientów z całą powagą i zaangażowaniem. Oferowane naszym  Klientom rozwiązania ekologiczne, interesujące ich i przez nich zaakceptowane, są przez nas wykonywane z całą starannością. Nie pozostawiamy Klientów bez praktycznej pomocy w czasie eksploatacji  wykonanych przez nas instalacji, również w okresie pogwarancyjnym. 

 

Nasze oferty w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych skierowane są do:
❁ inwestorów prywatnych
❁ inwestorów zdefiniowanych (hotele, motele, domy biesiadne i agroturystyka, zajazdy itp.)
❁ inwestorów samorządów terytorialnych (gminy, miasta-gminy, starostwa)
❁ firm wykonawczych, biorących bezpośredni udział w realizacji projektów inwestycyjnych na terenie  Samorządów (gminy, starostwa)
❁ firm instalacyjnych specjalizujących się w branży wg PKD 37.00.Z oraz PKD 35.1 i podgrupy

 

Nasze oferty w zakresie stosowania specjalistycznych biopreparatów ECOWAY firmy HTS BIO skierowane są do:
❁ osób eksploatujących własne indywidualne oczyszczalnie ścieków  >> Czytaj więcej <<
❁ właścicieli obiektów handlowo turystycznych eksploatujących własne urządzenia (oczyszczalnie) oczyszczające ścieki bytowo gospodarcze wraz z infrastrukturą (m.in. separatory tłuszczu) 
❁ samorządów terytorialnych eksploatujących wcześniej wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w indywidualnych gospodarstwach domowych 
❁ firm sprzątających obiekty użyteczności publicznej, (hotele, biura, szkoły, przedszkola ze stołówkami i bez, itp.) 
❁ firm instalacyjnych wykonujących zlecone przez gminy półroczne czy roczne serwisy eksploatacyjne

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW ORAZ BEZPOŚREDNICH DYSTRYBUTORÓW URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z ODDZIAŁYWANIEM NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W DZIEDZINIE OCZYSZCZANIA I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, FOTOWOLTAIKI I OGRZEWANIA PROMIENIAMI PODCZERWIENI.

WE INVITE TO COOPERATION THE MANUFACTURERS OR DIRECT DISTRIBUTORS CONNECTED WITH THE  ENVIRONMENTAL FRIENDLY ACTIVITY SUCH AS PURIFICATION AND WASTEWATER, PV AND HEATING WITH INFRARED RAYS.